مطالب آموزشی

تعمیر توربین دندانپزشکی

عکاسی
0
تعمیر توربین دندان پزشکی
تعمیر توربین دندانپزشکی و انواع آن: هندپیس های توربین هوا با سرعت بالا به طور گسترده ای در دندانپزشکی به عنوان ابزاری برای برش و سوراخ کردن دندان استفاده می شود. عمل چرخش از طریق هوای فشرده انجام می شود. برای انجام تعمیر توربین های دندانپزشکی و انواع موتورهای جراحی،…
فهرست